Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Naše služby

 
Zabýváme se projektováním novostaveb i rekonstrukcí, přičemž tyto činnosti probíhají provázaně jak na úrovni klient – projektant, tak v rámci inženýrské činnosti při projednávání dokumentace s orgány státní správy a se správci jednotlivých inženýrských sítí.
 
Dle požadavků klienta jsme schopni pro jednotlivé obory (urbanismus, pozemní stavby, inženýrské stavby) zajistit všechny stupně projektové dokumentace:
·        návrhy a studie
·        dokumentace pro územní řízení
·        dokumentace pro stavební řízení
·        dokumentace pro vodoprávní řízení
·        dokumentace pro výběr dodavatele stavby
·        dokumentace skutečného provedení stavby jako součást podkladů v kolaudačním řízení
·        inženýrskou činnost (projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí atd. Zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, o povolení stavby atd.)
·        autorský dozor v průběhu výstavby
·        stavební dozor
·        spolupráce při odstraňování vad a nedodělků po dokončení stavby
 
Součástí jednotlivých stupňů dokumentace jsou dle typu objektu a požadavků klienta samostatné projekty:
·        elektroinstalace, měření a regulace, datové instalace
·        vody a kanalizace, plynové instalace
·        vzduchotechnika, topení a chlazení
·        protipožární zabezpečení staveb
·        energetické štítky
-    terénní a vegetační úpravy, sadové úpravy